Izaberite stranicu

ComSale

aplikativno rešenje za upravljanje prodajom i marketingom

Jedinstveno rešenje za unapređenje prodajnih procesa.

Rešenje je rezultat potrebe za automatizacijom i mobilnošću poslovanja.

CRM alat omogućava prodajnom i marketinškom timu centralizaciju prikupljanja i obrade podataka i na taj način postaje jedini izvor istine za uvid u prodaju i marketing.

Služi za kreiranje prodajnih predikcija, analizu prodajnih i marketinških aktivnosti i njihovog uticaja na realizaciju prodaje, kao alat za upravljanje kontaktima, marketinškim kampanjama i dr.

Najveća prednost rešenja je mogućnost praćenja prognoze prodaje za više godina, a kompanija ima sve informacije o kupcima čak i u slučaju da neki od prodavaca napuste kompaniju.

Sistem za upravljanje prodajom i marketingom omogućava :

Kupci i kontakti

CRM je jedinstvena baza kupaca i kontakata (kompanija i ljudi) gde se pri unosu kupca ili kontakta određuje nivo detaljnosti opisa sa mogućnošću obaveznih polja. Svaka upisana stavka kasnije služi za naprednu pretragu i filtriranje po najrazličitijim kriterijumima. Evidencija komunikacije sa potencijalnim kupcima je centralizovana

Upravljanje i planiranje prodajnih prilika

Procena verovatnoće uspeha posla, procena prihoda i upravljanje prodajnim prilikama. Omogućeno je praćenje prodajnih prilika, statusa i postavljanje prilagođenog toka prodaje. Uz ovaj alat je olakšano upravljanja velikim brojem potencijalnih prilika ali i praćenje izvršavanja dobijenih prilika na bazi planiranog prihoda.

Planiranje prodaje

Zahvaljujući strukturiranom kreiranju i praćenju korisnika, kontakata i prodajnih prilika moguće je detaljno predviđanje i planiranje prodaje.

Alat omogućava uvid u realzaciju prodaje po planiranom prihodu, po prodavcu, vremenu izvršenja, statusu, geografskom poreklu korisnika, tipu korisnika i dr.

Verovatnoće za dobijanje posla omogućavaju precizno predviđanje ukupne prodaje kroz vreme.

Marketing kampanje

CRM služi za sistematizovano kreiranje baza kontakata za marketing kampanje. Za potrebe kreiranja marketing kampanja je moguće koristiti filtriranje lista kontakata po bilo kom kriterijumu dostupnom u bazi, ali i zahvljajući specifičnim tagovima koji se dodeljuju kontaktima npr. Nova godina, konferencija, VIP korisnik i dr.

Napredno izveštavanje

Power BI, alat za napredno izveštavanje i analitiku, je moguće koristiti nad podacima koji se nalaze u CRM-u. Omogućava obradu velikog broja podataka u veoma kratkom vremenskom roku, radi kreiranja poslovnih izveštaja za donošenje poslovnih odluka. Daje izveštaje na osnovu kojih je moguće pratiti trendove, pronalaziti zakonitosti izmedju nekih naizgled nepovezanih pojava, pa čak i predviđati događaje sa visokom verovatnoćom ostvarenja.

FAQ

Pitanja i odgovori

Kome je namenjen ComSale?

ComSale je namenjen svim firmama koje imaju dosta interakcija sa kupcima i žele da povećaju prodaju.

Da li rešenje mogu da instaliram u sopstvenom data centru?

Da, postoji mogućnost instaliranja rešenja na Vašoj lokaciji, a može se koristiti i u vidu servisa budući da je Coming cloud provajder u Srbiji.

Da li je rešenje dostupno putem mobilnih aplikacija?

Da, na raspolaganju su mobilne aplikacije za iOS i Android platforme.

Da li je dostupna podrška?

Da, dostupna je podrška, API, tutorijali i baza znanja.

Prijavite se ili probajte

Želim da koristim ComSale

Cena korišćenja sistema na mesečnom nivou je od 365 eur pa naviše, u zavisnosti od opcija.

Želim da probam

Ukoliko niste sigurni da je ComSale za Vas, možete da ga testirate. Kontaktirajte nas i dobićete 60 dana probnog perioda. Potpuno besplatno.

Pošaljite poruku

Kontakt

Toše Jovanovića 7, 11000 Beograd

© 2023. COMING. Sva prava rezervisana.